Cap d’àrea: Imma Pibernat, doctora en Biologia   microbiologia@cecam.com
Coordinadora tècnica: Ma Àngels Rius, doctora en Química comercial.quimica@cecam.com

Descripció

El laboratori CECAM disposa dels mitjans tècnics i d’equipament instrumental necessari per poder oferir resposta a la majoria de paràmetres que sol·licita la legislació en diferents matrius.

En aquest sentit també ofereix assessorament en el control de paràmetres fisicoquímics tant en mostres d’aigües (de consum, envasades, sanitàries, continentals,…), aliments, sòls agrícoles, fertilitzants (adobs químics, adobs orgànics).

Amb l’ajut de la microscòpia òptica també s’ofereix anàlisi de la qualitat dels reactors biològics com la presència ó no de bacteris filamentosos, recomptes d’ous de nematodes paràsits humans, etc..

Anàlisis físico-químiques d’aigües, compren les analítiques més habituals segons la normativa vigent (RD140/2003 per aigua de consum humà):

 • Autocontrols de l’aigua de consum humà:
 • Vigilància sanitària:
 • Control aigua aixeta consumidors
 • Control complert. (Veieu també anàlisis cromatogràfics)

Anàlisis físico-químiques d’aliments:

 • Determinació de la proteïna
 • Determinació del greix total
 • Cendres i humitat
 • Determinació de fibra bruta
 • Determinació de metalls pesants (Ni, Cr, Pb,Hg…)

Anàlisis físico-químiques en sòls agrícoles

 • Determinació de la textura (%llims, %argiles i %sorres)
 • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, Fòsfor, Potassa)
 • Determinació del pH (extracte 1:2.5 en aigua i ClK)
 • Determinació de la salinitat (extracte 1:5 en aigua)
 • Capacitat de canvi (Na, K, Ca i Mg)
 • Carbonats per calcimetria
 • Metalls pesants i mercuri (Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb…)

Anàlisis físico-químiques de fertilitzants i adobs:

 • Determinació del contingut en nitrogen total (N-NO3, N-NH3, N-orgànic,..)
 • Determinació del contingut en fòsfor
 • Determinació del contingut en potassi
 • Residu insoluble àcid
 • Determinació del contingut en micronutrients (sofre, ferro, coure, bor,..)
microbiologia@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions