Truqueu-nos +34 972 492 014

Mitjançant Resolució del Director General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments, de data 21 d’abril de 2016, es nomena a CECAM, Entitat Col.laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives, amb el Codi ECI-05