Acers per estructures

Cap d’Àrea: Agustí Pascual, arquitecte tècnic
Coordinadora Tècnica: Maria Vidal, arquitecta tècnica

Descripció

Aquesta àrea comprèn a tot el que fa referència a materials metàl·lics, tan acers per armar com acers per estructura metàl·lica.

[cs_button type=”flat” shape=”rounded” size=”sm” color=”accent” icon=”im-envelop” block=”1″ no_uppercase=”1″ href=”url:mailto%3Aacers%40cecam.com||target:%20_blank” textshadow=”1″]acers@cecam.com[/cs_button][cs_space size=”20″]

Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

[cs_space size=”40px”]
[cs_responsive_image size=”full” image=”5809″ radius=”1″][cs_space size=”8″]
Inspecció en soldadures
[cs_responsive_image size=”full” image=”5811″ radius=”1″][cs_space size=”8″]
Comprovació unions cargolades
[cs_responsive_image size=”full” image=”6538″ radius=”1″][cs_space size=”8″]
Inspecció amb P.M.
[cs_space size=”40px”]

Així es desenvolupa fent inspeccions a obra de l’estructura metàl·lica, comprovant els sistemes d’unió, soldadura o cargolada com assaigs del material a laboratori:

[cs_space size=”25px”]

Assaigs

[cs_space size=”25px”]
[cs_space size=”15px”]

Acer per armar, barres corrugades, malles electrosoldades i cordons

 • Assaig de tracció i límit elàstic d’una barra d’acer llis o corrugat
 • Secció equivalent d’una barra d’acer corrugat o de cordons d’acer
 • Característiques geomètriques d’una barra o malla
 • Identificació de barres
 • Doblegament simple d’una barra d’acer corrugat
 • Doblegament i desdoblagament d’una barra d’acer corrugat
 • Comprovació de les armadures fabricades amb processos de soldadura
 • Arrancament de les barres del nus en malles electrosoldades

Acer per estructura metàl·lica

Assaigs a laboratori:

 • Assaig de tracció i límit elàstic d’un acer
 • Característiques geomètriques d’un perfil o xapa d’acer
 • Doblegament simple d’una proveta d’acer
 • Assaig de traccció de metall aportat en una soldadura
 • Control dimensional de perns d’ancoratge
 • Composició química i soldabilitat
 • Duresa Rockwell
 • Flexió per xoc

Assaigs "in situ"

 • Inspecció visual de l’estat d’una estructura metàl·lica
 • Inspecció visual de les soldadures, aspecte, gorgues i longituds
 • Assaig no destructiu de soldadures per Líquids Penetrants
 • Assaig no destructiu de soldadures per Partícules Magnètiques
 • Assaig no destructiu de soldadures per Ultrasons
 • Control de la instal·lació de connectors
 • Arrancament de pern ancoratge col·locat
 • Verificació gruix i defectes amb ultrasons en xapes
 • Comprovació de la tensió dels cargols a les juntes (par de apriete)
 • Gruixos de pintura i de recobriment protecció al foc
 • Verificació del desplom
[cs_space size=”30px”]