Cap de l’àrea: Ramon Cots, geòleg
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Ciències Geològiques


Descripció

L’Àrea de Geologia Ambiental de CECAM ofereix tots els serveis relacionats amb la gestió de sòls i aigües subterrànies potencialment contaminats, així com els serveis i tecnologies per a la seva descontaminació i recuperació.

contaminacio@cecam.com
Demanar pressupost

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions


CECAM disposa de les eines específiques per a completar el procés de gestió adaptar-lo a les necessitats de cada client.


Activitats principals


L’àrea està formada per tècnics especialitzats i experts en el sector, integra també els serveis, personal i equipaments propis d’altres departaments de CECAM (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, serveis d’enginyeria, etc)Estudis de contaminació de sòls:
 • Estudis de contaminació del sòl
 • Perforació de sondeigs i instal·lació de piezòmetres de control d’aigua subterrània (dispositiu de control del medi).
 • Mostreig i anàlisis de sòls i aigua subterrània.
 • Estudis de vulnerabilitat del medi.
 • Estudis de gasos del subsòl (COV’s).
analisis-risc

Anàlisi de risc associada a episodis de contaminació (RBCA):
 • Anàlisis del risc per a la salut humana.
 • Anàlisis del risc per a ecosistemes.
Contenidor-sanejament

 

Descontaminació de sòls i aigua subterrània:
 • Projectes de sanejament – recuperació de sòls i aigua subterrània.
 • Projecte constructiu i instal·lació d’equips de sanejament.
 • Seguiment del sanejament (monitoreig d’aigua i mostreig final de sòls).
Contenidor-sanejament-1  

 

Assessorament
 • Tramitació i resposta a requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua i Agència de Residus de Catalunya.
 • Avaluacions de la qualitat del sòl per a la transferència de propietats.
 • Assessorament legal i normatiu en matèria de sòls potencialment contaminats