Cap d’Àrea: Montse Ferrer, llic. en Ciències Geològiques

Descripció

Les sondes de que disposa Cecam són eines imprescindibles cara a quantificar i valorar les reserves dels recursos miners que són susceptibles de ser explotats.

Les perforacions verticals, inclinades i horitzontals permeten obtenir mostres de qualitat del terreny amb les quals fer les analítiques pertinents per constatar les característiques físiques i químiques i decidir amb criteri la viabilitat d’una explotació.

Les prospeccions poden efectuar-se tant per a sòls (argiles, sorres i graves) com per a roques i si és d’interès dins dels sondatges s’hi pot instal·lar tub piezomètric per esbrinar la fondària del nivell de l’aigua, aspecte important i influent en una explotació minera.

geotecnia@cecam.com
Demanar pressupost

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions