Cap d’Àrea: Ramon Cots, geòleg
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Geologia

Descripció

L’Àrea de Geologia Ambiental desenvolupa la seva activitat basada en el reconeixement del subsòl (sòl i aigua subterrània) orientat a la protecció del medi. L’Àrea ofereix tots els serveis relacionats amb la gestió de sòls i aigües subterrànies potencialment contaminats, així com els serveis i tecnologies per a la seva descontaminació i recuperació.
L’Àrea està formada per tècnics especialitzats i integra serveis propis d’altres departaments del CECAM (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, serveis d’enginyeria, etc).
Ofereix, entre altres:

Caracterització de sòls i aqüífers potencialment contaminats:
 • Estudi històric: antecedents ambientals, imatges aèries, hidrogeologia instal·lacions, entorn, punts de risc, usos del sòl, inventari de pous…
 • Estudis de gasos del sòl (COVs).
 • Perforació de sondeigs i instal·lació de piezòmetres de control d’aigua subterrània.
 • Mostreig i anàlisis de sòls i aigua subterrània.
 • Caracterització hidrogeològica.
 • Estudis de vulnerabilitat del medi.
Anàlisi de risc associada a episodis de contaminació (RBCA):
 • Anàlisi del risc per a la salut humana.
 • Anàlisi del risc per a ecosistemes.
Descontaminació de sòls i aigua subterrània:
 • Projectes de sanejament – recuperació de sòls i aigua subterrània.
 • Projecte constructiu i instal·lació d’equips de sanejament.
 • Evolució del sanejament (monitoreig d’aigua i mostreig final de sòls).
Assessorament
 • Avaluacions de la qualitat del sòl per a la transferència de propietats.
 • Assessorament legal i normatiu en matèria de sòls potencialment contaminats.
Hidrogeologia
 • Aforaments i eficiència de pous.
 • Assaig de bombeig.
 • Assaig de permeabilitat de terrenys.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Caracterització d’aqüífers.
 • Abocadors de residus
geologia.mediambiental@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions