[mk_page_section bg_color=”#f2f2f2″ attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”4″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”Laboratoris2″ min_height=”50″ padding_top=”15″ padding_bottom=”5″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”false”]

Cap d’àrea: Carme Llenas enginyera tècnica industrial. Esp. química industrial
Coordinadora Tècnica: M. Angels Rius Doctora en química
[mk_button dimension=”outline” size=”medium” outline_skin=”custom” outline_active_color=”#757575″ outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-envelop” target=”_self” align=”left” fullwidth=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]inspeccions@cecam.com[/mk_button]
[/mk_page_section]
El Departament de Inspeccions en el vector residus ofereix els seus serveis en els següents àmbits:
  • Presa de mostra i realització de les anàlisis adreçades a la caracterització del residu segons el Decret 1/1997 de 7 de gener sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats (abocadors), com a laboratori acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya.
  • Presa de mostra i realització de les anàlisis adreçades a la caracterització del residu segons la Decisió Comunitària 2003/33/CE per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en dipòsit controlat d’acord a allò disposat a l’article 16 de la Directiva 1999/31/CEE.
  • Presa de mostra de fangs per a la seva caracterització agronòmica, compostatge i pel control en els diferents processos de tractament.
  • Presa de mostra de purins per a la seva caracterització agronòmica.
  • Valorització d’escòries provinents de les instal·lacions d’incineració de residus urbans i de  les instal·lacions de termometal·lúrgia segons Ordre del 15 de febrer de 1995.