Truqueu-nos +34 972 492 014

EQUIPAMENTS I RECURSOS


Recursos humans

El 67% de l’equip humà el formen tècnics pluridisciplinars titulats en químiques, geològiques, biològiques, ciències ambientals, industrials, arquitectura tècnica, obres públiques, camins, agricultura, etc.; cada equip està especialitzat en la seva àrea concreta.
La resta, el componen informàtics, administratius, delineants, analistes i comercials.

Vehicles de presa de mostres

El trasllat als nostres laboratoris de les mostres preses (obres – indústries) es fa diàriament en vehicles especialment equipats i condicionats. El CECAM disposa d’un parc mòbil de 53 vehicles. També es disposa de 8 camions tot terreny per al trasllat de maquinària de perforació (sondes) i penetròmetres sobre Land Rover. La maquinària i equips específics estan detallats en les diferents àrees.
En tot moment se segueix el que indiquen les normatives vigents respecte al trasllat de mostres al laboratori.