Equipaments i recursos

EQUIPAMENTS I RECURSOS

[cs_space size=”40″]

Recursos humans

El 67% de l’equip humà el formen tècnics pluridisciplinars titulats en químiques, geològiques, biològiques, ciències ambientals, industrials, arquitectura tècnica, obres públiques, camins, agricultura, etc.; cada equip està especialitzat en la seva àrea concreta.
La resta, el componen informàtics, administratius, delineants, analistes i comercials.

Vehicles de presa de mostres

El trasllat als nostres laboratoris de les mostres preses (obres – indústries) es fa diàriament en vehicles especialment equipats i condicionats. El CECAM disposa d’un parc mòbil de 53 vehicles. També es disposa de 8 camions tot terreny per al trasllat de maquinària de perforació (sondes) i penetròmetres sobre Land Rover. La maquinària i equips específics estan detallats en les diferents àrees.
En tot moment se segueix el que indiquen les normatives vigents respecte al trasllat de mostres al laboratori.

[cs_space size=”40″]
[cs_responsive_image size=”blog-large-image” image=”6211″ border=”1″ radius=”1″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”blog-large-image” image=”1914″ border=”1″ radius=”1″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”6212″ border=”1″ radius=”1″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”7985″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”7987″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”7995″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”7997″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”8003″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”7994″][cs_space]
[cs_responsive_image size=”full” image=”7984″]